czwartek, 4 grudnia 2014
14 grudnia 2014 roku w Częstochowie

Harmonogram uroczystości:
do 15:30 – przyjazd , zbiórka w sali O. Kordeckiego
15.35 – przywitanie uczestników uroczystości
15:45 – „Pokój jest w nas!” – montaż słowno-muzyczny
16:00 – wspólne kolędowanie przy harcerskiej gitarze, łamanie się opłatkiem.
W trakcie kolędowania będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych Świątecznego Konkursu Referatu Zuchowego KCH, prezentację zdjęć oraz dokonać wpisu na „Betlejemskim facebooku”
16:45 – 16:55 – formowanie kolumny w ustalonym szyku przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu
17:00 – 18:00 – Msza Święta, w czasie której zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju
18:30 – symboliczne ognisko, krąg przyjaźni przed kaplicą Cudownego Obrazu, pożegnanie uczestników z Władzami Naczelnymi ZHP, Śląskiej Chorągwi ZHP oraz zaproszonymi Gośćmi.