Karta próby: ochotniczka, młodzik


Imię i nazwisko:
Stopień:
Adres *:
Data urodzenia:
Adres @:
Telefon (:
Data otwarcia próby:
Planowana data zamknięcia próby:
Opiekun  próby:  dh Elżbieta Kokoszka


1. Charakterystyka stopnia

Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y.

2. Warunki próby:
·         Złożyła/ył Przyrzeczenie Harcerskie,
·         Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.


3. Charakterystyka harcerki (wypełnia harcerka/harcerz):

Tu napisz: ile masz lat, jak długo jesteś w harcerstwie (zuchach), czym się interesujesz, które zadanie z karty będą dla Ciebie najłatwiejsze, a które najtrudniejsze.
4. Zadania  (wypełnia harcerka/harcerz drużynowym):
Praca nad sobą
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
 Staram się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim. W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez spełnianie dobrych uczynków. Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z biblioteki. Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie.
Życie rodzinne
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
 Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z niego. Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiętam o nich. Dziele się z rodzicami moimi radościami i niepowodzeniami.
Zaradność życiowa
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
 Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP. Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel. Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafię wskazać drogę do tych miejsc. Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. Przyszyłam/em guzik, plakietkę do munduru. Systematycznie uczestniczę w zajęciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na rowerze, aerobik, jazda na rolkach). Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając.
Wiedza harcerska
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
 Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą oraz kto tworzył harcerstwo na ziemiach polskich. Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi. Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny . Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzędy mojego zastępu i drużyny. Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, drużynie. Znam podstawy musztry harcerskiej. Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru. Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pląsów.
Techniki harcerskie
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku.Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowychUczestniczyłam/em w wycieczce, przygotowałam/em swój ekwipunek wycieczkowy, odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych. Potrafię bezpiecznie poruszać się po drodze (samodzielnie i w grupie).Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em i rozpaliłam/em bezpiecznie ognisko. Znam trzy węzły.Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w lesie. Umiem się w nim zachować. Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew.Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną.Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości.
Postawa obywatelska
Ochotniczka/Młodzik
Zadania
Termin
Potw.
Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się wobec nich zachować. Zaśpiewam hymn państwowy.Odszukam na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziłem lub chciałbym odwiedzić.Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki ekologiczne.

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej dwóch zadań zespołowych zastępu.
Zdobyłam/em w czasie próby przynajmniej dwie sprawności.

Próba została zamknięta ........................ w rozkazie .................... z wynikiem pozytywnym/negatywnym.