Rozkaz drużynowegoZwiązek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Tyskiej
Drużyna Harcerska TAŃCZĄCE PŁOMIENIE działająca przy GSP Świerczyniec

                                                                               Świerczyniec, dn. 7 listopada 2014r.

Rozkaz  nr 5/2014
1.     Uchwały, zarządzenia, decyzje
1.1. Uchwały:
Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego następujące druhny i druhów:
Ewelinę Sutelę  
Martę Jureczko,
Samuela Kwela,
Jakuba Piwowarskiego
2.. Przyjęcia, skreślenia z listy członków drużyny, przeniesienia.
2.1. Przyjęcia do drużyny
Na wniosek Rady Drużyny przyjmuję do drużyny zuchy: Zuzannę Kozioł, Alicję Wolską, Hannę Żmuda oraz biszkopta: Julię Kokoszka
2.2Zwolnienia
2.3. 1 Zwolnienia w drużynie
2.1.1. Na wniosek Rady Drużyny zwalniam dh. Emilię Cywińską z zastępu Wesołe iskry. października 2014 r.
Serdecznie dziękuję za obecność w naszej harcerskiej drużynie i  życzę dalszych sukcesów.

3.      Mianowania
3.1.   Zamkniecie sprawności
3.3.1. Na wniosek Rady Drużyny z dnia 1października 2014r.  zamykam próbę i przyznaję sprawność
WARTOWNIKA,
 SOBIERADKA OBOZOWEGO,
druhnom i druhom:
Emilii Madej, Paulinie Gopek , Patrycji Wojtali, Oliwii Szypuła, Ewelinie Skutela, Marcie Jureczko, Klaudii  Rogalskiej, Patrycji Szafińskiej, Emilii Cywińskiej, Patrykowi Hożkowi, Karolowi Kokoszce, Dawidowi Długajczykowi, Samuelowi Kwela  i

4. Sprawy organizacyjne
4.1. Podaję do wiadomości decyzję Rady Drużyny z dnia 1 października 2014roku o wykluczeniu dh. Emilii Cywińskiej.  z członkowstwa w drużynie.

                                                                                dh Elżbieta Kokoszka
 Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Tyskiej
Próbna Drużyna Harcerska TAŃCZĄCE PŁOMIENIE działająca przy GSP Świerczyniec

                                                             Białka Tatrzańska, dn. 22.03.2014

Rozkaz  Specjalny /2014
1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
1.1. Uchwały:
Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego następujące druhny i druhów:
Emilię Cywińską
Dawida Długajczyka
Paulinę Gopek
Patryka Hożka
Martę Leśniak
Emilię Madej
Klaudię Rogalską
Oliwię Szypułę
Patrycję Wojtalę                                                          
Czuwaj!
dh Elżbieta Kokoszka