Dla Rodziców

"Harcerstwo, to nie jest coś, co się umie, lecz coś, czym się jest"


        Warto być zuchem i harcerzem...choćby dlatego, że można tam poznać prawdziwych przyjaciół...ale takich nie do zdarcia.
Dlaczego? 
Bo w harcerstwie ( na obozach, biwakach, zbiórkach) przeżywa się łatwe i trudne chwile. I właśnie to przeżywanie pozwala stworzyć więź, jaka panuje tylko wśród harcerzy i harcerek.

            Gromada zuchowa lub drużyna harcerska to doskonałe miejsce aktywności dzieci. W drużynach dzieci przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i     procentuje  na całe dorosłe życie.