Karta próby: tropicielka, wywiadowca

Imię i nazwisko:
Stopień: b/s
Adres *:
Data urodzenia:
Adres @:
Telefon (:
Data otwarcia próby:
Planowana data zamknięcia próby:
Opiekun  próby:


1. Charakterystyka stopnia

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

2. Warunki próby:
·       Zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika; jeśli nie posiada stopnia ochotniczki/młodzika, realizuje próbę tropicielki/wywiadowcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzedniego stopnia;
·       Aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.


3. Charakterystyka harcerki/harcerza (wypełnia harcerka/harcerz):

4. Zadania  (wypełnia harcerka/harcerz drużynowym):
Praca nad sobą
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym/łbym mocno popracować.Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie.Ukończyłam/em próbę silnej woli
Życie rodzinne
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Przygotowałam/em uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam/em w przygotowaniach świąt rodzinnych.Znam historię swojej rodziny.


Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z niego.
Zaradność życiowa
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.

Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
.


Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia.Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, znalazłam/em potrzebną informację w Internecie.Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP.Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel.Znam okolice swego domu i szkoły.

Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając


Wiedza harcerska
Tropicielka/WywiadowcaTermin
Potw.
Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.Znam symbolikę, zwyczaje i obrzędy swojej drużyny. Umiem się zachować w kręgu i podczas ogniskaWiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGSZnam historię swojej drużyny oraz bohatera drużyny. Wiem, jakie cechy bohatera drużyny warto naśladować.Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.Znam nazwy funkcji, oraz stopni harcerskich i instruktorskich. Znam sposób ich oznaczania na mundurze.Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.


 Znam podstawy musztry harcerskiej. Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru. Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 15 piosenek harcerskich i pląsów.
Techniki harcerskie
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Znam podstawy pierwszej pomocy


Znam podstawy terenoznawstwa.


Znam oznakowanie szlaków turystycznych.

Pionierka
Znam przynajmniej 3 szyfry.

Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.Wykonałam/em pożyteczną pracę na rzecz przyrody.
Postawa obywatelska
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę.

Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają.Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
Wiem, kto jest protektorem ZHP.

Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się wobec nich zachować. Zaśpiewam hymn państwowy.
Specjalne Drużyny
Tropicielka/Wywiadowca
Zadania
Termin
Potw.
Znam symbolikę i pochodzenie tradycji drużyny
Zdobędę sprawność spadochroniarską

Zdobyłam/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową.


Próba została zamknięta ........................ w rozkazie .................... z wynikiem pozytywnym/negatywnym.